zapytanie ofertowe PO IR 2.3.2

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Budowa wysokorozdzielczej kamery wielospektralnej wraz z aplikacją do wstępnej, automatycznej obróbki pobranych obrazów”  planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Regulaminie konkursu Działania PO[…]