Realizacja projektu – Budowa wysokorozdzielczej kamery wielospektralnej wraz z aplikacją do wstępnej, automatycznej obróbki pobranych obrazów

MICHAŁ WYCZAŁEK „GEOMATIC” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Budowa wysokorozdzielczej kamery wielospektralnej wraz z aplikacją do wstępnej, automatycznej obróbki pobranych obrazów” Celem projektu jest podniesienie potencjału innowacyjnego i badawczego firmy Michał Wyczałek „GEOMATIC” dzięki współpracy z Instytutem Geodezji i Kartografii, wskutek czego powstanie innowacyjna na skalę świata wysokorozdzielcza kamera wielospektralna do robienia zdjęć lotniczych[…]

Realizacja projektu – Opracowanie technologii wielokanałowych pomiarów spektralno-przestrzennych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego wraz z prototypowym, mobilnym stanowiskiem do multimodalnych pomiarów spektralnych

MICHAŁ WYCZAŁEK „GEOMATIC” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie technologii wielokanałowych pomiarów spektralno-przestrzennych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego wraz z prototypowym, mobilnym stanowiskiem do multimodalnych pomiarów spektralnych” Cel projektu obejmuje opracowanie technologii wielokanałowych pomiarów spektralno-przestrzennych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego, bazującej na teledetekcji, pomiarach spektralnych oraz fotogrametrii. Rezultatem projektu będzie prototyp mobilnego stanowiska do multimodalnych pomiarów[…]