24 sierpnia 2016

Przetargi

Otwarte postępowania przetargowe

obecnie brak

Zamknięte postępowania przetargowe

Wyniki postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy w ramach Projektu „Opracowanie technologii wielokanałowych pomiarów spektralno-przestrzennych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego wraz z prototypowym, mobilnym stanowiskiem do multimodalnych pomiarów spektralnych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Informacje o wyniku postępowania 20161229


Dotyczące wyboru wykonawcy w ramach Projektu „Opracowanie technologii wielokanałowych pomiarów spektralno-przestrzennych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego wraz z prototypowym, mobilnym stanowiskiem do multimodalnych pomiarów spektralnych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Zapytanie ofertowe – Opracowanie technologii GEOMATIC

załączniki_do_zapytania_ofertowego_1_2016_Geomatic


„Wykonanie systemu automatycznej oceny stanu zdrowotności, planowania zabiegów rolniczych oraz zgłaszania alarmów o zagrożeniach dla sadów owocowych przy wykorzystaniu autonomicznych Bezzałogowych Statków Powietrznych i sensorów wielospektralnych”  planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Zapytanie-ofertowe