Nowa usługa wysokorozdzielczą, wielospektralną kamerą lotniczą już od marca 2018 roku!

Z przyjemnością informujemy, że z powodzeniem zakończyliśmy realizację projektu pt. „Budowa wysokorozdzielczej kamery wielospektralnej wraz z aplikacją do wstępnej, automatycznej obróbki pobranych obrazów”. W związku z tym, do naszej oferty wprowadzamy usługi wykonywane przy wykorzystaniu tego wielospektralnego sensora. Dzięki zastosowaniu najnowszej dostępnej na rynku technologii i autorskich rozwiązań możliwe jest uzyskanie z pokładu samolotu zdjęć[…]

Realizacja projektu – Budowa wysokorozdzielczej kamery wielospektralnej wraz z aplikacją do wstępnej, automatycznej obróbki pobranych obrazów

MICHAŁ WYCZAŁEK „GEOMATIC” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Budowa wysokorozdzielczej kamery wielospektralnej wraz z aplikacją do wstępnej, automatycznej obróbki pobranych obrazów” Celem projektu jest podniesienie potencjału innowacyjnego i badawczego firmy Michał Wyczałek „GEOMATIC” dzięki współpracy z Instytutem Geodezji i Kartografii, wskutek czego powstanie innowacyjna na skalę świata wysokorozdzielcza kamera wielospektralna do robienia zdjęć lotniczych[…]

Realizacja projektu – Opracowanie technologii wielokanałowych pomiarów spektralno-przestrzennych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego wraz z prototypowym, mobilnym stanowiskiem do multimodalnych pomiarów spektralnych

MICHAŁ WYCZAŁEK „GEOMATIC” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie technologii wielokanałowych pomiarów spektralno-przestrzennych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego wraz z prototypowym, mobilnym stanowiskiem do multimodalnych pomiarów spektralnych” Cel projektu obejmuje opracowanie technologii wielokanałowych pomiarów spektralno-przestrzennych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego, bazującej na teledetekcji, pomiarach spektralnych oraz fotogrametrii. Rezultatem projektu będzie prototyp mobilnego stanowiska do multimodalnych pomiarów[…]

informacja o wyborze wykonawcy – PO IR 2.3.2

Informacja o wyborze Wykonawcy do projektu  „Budowa wysokorozdzielczej kamery wielospektralnej wraz z aplikacją do wstępnej, automatycznej obróbki pobranych obrazów” Zamawiający w dniu 24 sierpnia 2016r. rozpoczął postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia dotyczącego wykonania prac badawczych, w ramach projektu pt: „Budowa wysokorozdzielczej kamery wielospektralnej wraz z aplikacją do wstępnej, automatycznej obróbki pobranych obrazów” planowanego do realizacji[…]

zapytanie ofertowe PO IR 2.3.2

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Budowa wysokorozdzielczej kamery wielospektralnej wraz z aplikacją do wstępnej, automatycznej obróbki pobranych obrazów”  planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Regulaminie konkursu Działania PO[…]