zapytanie ofertowe PO IR 2.3.2

Zapytanie ofertowe

w ramach projektu „Budowa wysokorozdzielczej kamery wielospektralnej wraz z aplikacją do wstępnej, automatycznej obróbki pobranych obrazów”  planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Regulaminie konkursu Działania PO IR 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”, (runda 1 działania 2.3.2 w 2016 r.) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Umowa zostanie zawarta w wyniku przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania niniejszego projektu na podstawie stosownej umowy o dofinansowanie.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Treść zapytania ofertowego w załączniku.

ZO01_zapytanie.podpisane

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *