Teledetekcja satelitarna i lotnicza

Teledetekcja satelitarna i lotnicza


Przy wykorzystaniu zdjęć satelitarnych i lotniczych m.in. Sentinel-1 i 2 prowadzimy ciągły monitoring obszarów rolniczych i leśnych, a przy wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów analizujemy stan upraw, pojawiające się zagrożenia, przewidujemy plony itp. Równocześnie prowadzę prace badawcze z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i samolotów załogowych do opracowywania nowych modeli. Doświadczenia zebrane przez ostatnie lata zaowocowały m.in. powołaniem spółki Sustainable Innovation, która jest dostawcą rozwiązania dla rolnictwa na bazie danych satelitarnych pod nazwą AgroAssistant.

Od 1 maja 2020 jesteśmy oficjalnym partnerem i dystrybutorem wysokorozdzielczych danych satelitarnych Planet Labs Inc.

Teledetekcja satelitarna i lotnicza

Mapowanie


Mapowanie może mieć różny zasięg. Począwszy od przestrzeni lokalnej jak np. precyzyjne pomiary płaskości posadzek, poprzez pomiary objętości np. pryzm kruszyw, do mapowania fragmentów przestrzeń miejskiej przez m.in. aktualizację treści miejskiego geoportalu, wykonywania geodezyjnych map do celów projektowych dla obiektów powierzchniowych i liniowych, do opracowań ortofoto powierzchni całego kraju, a nawet wychodząc poza jego granice.

Mapowanie to nie tylko pomiary, ale również analiza danych przestrzennych i prezentacja wyników. W ramach działalności zawodowej i badawczej angażuję się w krajowe i zagraniczne projekty i przedsięwzięcia mające na celu analizę m.in. zmian przestrzennych na terenie UE w tym w Polsce w ramach projektu LUCAS realizowanego od 2000 roku przez EUROSTAT, analizę zdrowotności upraw rolnych i leśnych, wpływ zmian klimatycznych na środowisko i inne.

Teledetekcja satelitarna i lotnicza

Automatyczne procesy przetwarzania obrazu


XXI wiek niesie ze sobą nowe możliwości. Ogrom danych, wysoka rozdzielczość zdjęć, szybkość transferu i wymiany danych, powodują konieczność analiz w sposób błyskawiczny i efektywny. W tym celu zajmuję się procesami, które mają na celu przede wszystkim automatyczne generowanie wyników, a następnie ich inteligentną interpretację, dzięki wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji, sieci neuronowych i uczenia maszynowego do wielowątkowego interpretowania różnych danych i zjawisk w celu analizy stanu i predykcji nadchodzących procesów, takich jak np. choroby roślin, zapotrzebowania na składniki mineralne itp.

W ramach mojej działalności zostało opracowanych samodzielnie i przy współpracy specjalistów wiele skryptów i algorytmów, które wspierają te procesy.

 

Działalność specjalistyczna, inżynieria, doradztwo.


Doradztwo, projektowanie i budowa multispektralnych i hiperspektralnych kamer do zastosowań laboratoryjnych, lotniczych i satelitarnych.


Inżynieria geodezyjna - ekspertyzy, pomiary i analizy obiektów, przemieszczenia i osiadania budynków.


Doradztwo, pozyskiwanie, udział i realizacja krajowych (PARP i NCBiR) i europejskich (ESA, HORYZONT) projektów i dotacji.


Doradztwo, projektowanie i budowa dedykowanych Bezzałogowych Statków Powietrznych (Dronów). Integracja dronów ze specjalistycznym sprzętem. Analizy danych lotniczych.

Created by Fresh Studio 2020