Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Ministerstwo Rozwoju

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełło realizuje projekt pt.: „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanej platformy lotniczej umożliwiającej średnio- i wielkopowierzchniowy pomiar spektralny obszarów rolniczych” (nr projektu: POIR.02.03.02-00-0025/18)
Celem projektu jest opracowaniu nowego, innowacyjnego wyrobu, tj. zintegrowanej platformy lotniczej umożliwiającej średnio- i wielkopowierzchniowy pomiar spektralny z wykorzystaniem prototypowej wysokorozdzielczej kamera wielospektralnej do robienia zdjęć lotniczych (opracowanej w ramach projektu nr POIR.02.03.02-30-0035/17) oraz dodatkowego zintegrowanego sensora spektralnego (kamera średnioformatowa), osadzonych na samopoziomującej się podstawce zamontowanej w statku powietrznym, celem eliminacji błędów pomiarowych i potrzeby korekt pomiaru wynikających z wychyleń statku w czasie wykonywania misji.
Wartość projektu: 971 700,00 zł. Wartość dofinansowania 553 000,00 zł. Okres realizacji projektu: listopad 2019 – maj 2020.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” - Etap II inwestycyjny.

Przetargi i zapytania ofertowe

27.05.2020

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr ZO003-2020-2.3.2_POIR: dotyczące wyboru dostawcy podstawki samopoziomującej (1 sztuka)
W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanej platformy lotniczej umożliwiającej średnio- i wielkopowierzchniowy pomiar spektralny obszarów rolniczych”, GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełło zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru dostawcy podstawki samopoziomującej (1 sztuka), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
Załączniki:

14.05.2020

Szacowanie

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ003-2020-2.3.2_POIR: dotyczące wyboru dostawcy podstawki samopoziomującej (1 sztuka)
W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanej platformy lotniczej umożliwiającej średnio- i wielkopowierzchniowy pomiar spektralny obszarów rolniczych”, GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełło zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówienia dostawcy podstawki samopoziomującej (1 sztuka), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
Załączniki:

21.02.2020

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr ZO002-2020-2.3.2_POIR: dotyczące wyboru dostawcy sensora spektralnego (1 sztuka)
W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanej platformy lotniczej umożliwiającej średnio- i wielkopowierzchniowy pomiar spektralny obszarów rolniczych”, GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełło zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru dostawcy sensora spektralnego (1 sztuka), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
Załączniki:

05.02.2020

Szacowanie

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ002-2020-2.3.2_POIR: dotyczące wyboru dostawcy sensora spektralnego (1 sztuka)
W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanej platformy lotniczej umożliwiającej średnio- i wielkopowierzchniowy pomiar spektralny obszarów rolniczych”, GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełło zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówienia dostawcy sensora spektralnego (1 sztuka), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
Załączniki:

09.01.2020

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr ZO001-2020-2.3.2_POIR: dotyczące wyboru dostawcy wiatrakowca (1 sztuka)
W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanej platformy lotniczej umożliwiającej średnio- i wielkopowierzchniowy pomiar spektralny obszarów rolniczych”, GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełło zaprasza do składnia ofert dotyczących wyboru dostawcy wiatrakowca (1 sztuka), zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego.
Załączniki:

28.12.2019

Szacowanie

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ001-2019-2.3.2_POIR: dotyczące wyboru dostawcy wiatrakowca (1 sztuka)
W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanej platformy lotniczej umożliwiającej średnio- i wielkopowierzchniowy pomiar spektralny obszarów rolniczych”, GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełło zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówienia dostawcy wiatrakowca (1 sztuka), zgodnie z treścią załączonego zaproszenia do szacowania wartości zamówienia.
Załączniki:

Created by Fresh Studio 2020